Vehicle Certification Agency - Home Page VCA Offices  
 

Home Page > Contact us - VCA China - Mandarin

Link to VCA China- English language page英国车辆认证局(VCA)中国代表处

此为我们在中国设立的首个办公室,为国内的制造商提供车辆和零部件的型式认证服务。 办公室位于北京,是为满足新老客户需求提供交流与服务的理想平台。 

英国车辆认证局(VCA)中国代表处
北京市通州区科创东二街5号川谷汇19幢
邮编101111
 
电话:+86 10 8082 3800
 
邮箱:ann@vca.cn
VCA NA VCA East Asia VCA UK